Den kroniske sygdom sclerose har mange forskellige navne, såsom multipel sclerose foruden dissemineret sclerose

Sclerose, som er en sygdom, har flere forskellige navne: sclerosis disseminata, encephalomyelitis disseminata, MS, dissemineret sclerose el. multipel sclerose. Til tider medfører sclerose, at man bliver invalid, og det er tilmed en uhelbredelig sygdom. Dog kan man få Rebif som en sclerose behandling imod dissemineret sclerose. Rebif som sclerose behandling er ej helbredende, men kan dog nedsætte antallet plus sværhedsgraden af udbrud foruden udskyde sygdomsudviklingen. Over ti tusind patienter, der har multipel sclerose her i landet, er der. Cirka 300 folk i Danmark får hvert år dissemineret sclerose, og hyppigheden er stigende, særligt for kvinder. Multipel sclerose rammer over dobbelt så hyppigt kvinder som mænd, og sygdommen går mest i udbrud, når du er mellem 20-40. Man ved, at vitamin D plus sollys beskytter mod sclerose, såvel som at tobaksrygning forhøjer muligheden for at få dissemineret sclerose. En sclerose behandling med Rebif bruges ved nogle faser af sclerose, pga. at man ej har viden om, om Rebif har et favorabelt resultat på alle trin. En sclerose behandling med Rebif kan dertil anvendes ved argumenteret mistanke om, at patienten udvikler sygdommen. I sin typiske form er multipel sclerose karakteristisk ved tilbagekommende attakker fra forskellige centralnervesystem-dele (rygmarv foruden hjerne). Fordi angrebene kommer af divergerende steder i nervesystemet, kan de enkelte attakker have helt forskellige typer sygdomssymptomer. En række genetiske faktorer har man påvist, særligt bestemte typer af væv, som øger din modtagelighed for dissemineret sclerose. Grunden bag udbruddet af sygdommen skyldes et sammenfald af faktorer, som er arvelige kombineret med en miljøfaktor. Det, der aktiverer den multiple sclerose, er eventuelt en virus sammensat med en faktor i ens immunsystem. Dog kan man få Rebif som en sclerose behandling mod multipel sclerose, men Rebif som en sclerose behandling kan ikke helbrede dig.