En facaderens og facadeimprægnering forøger enhver facades levealder

For enhver virksomhed er en ordentlig facaderensing efterfulgt af en facadeimprægnering en god metode til at erhverve og opretholde et godt omdømme blandt investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En velholdt og indbydende bygningsfacade signalerer nemlig en virksomhed med overskud. Endvidere er en facaderensning og en facadeimprægnering bagefter en investering i at vedligeholde en sund bygning. Hvis jeres bygningsfacade fremstår beskidt og nedslidt, er det således fordelagtigt at hyre et habilt facadefirma til at give jeres facade fornyet glans og liv ved hjælp af en facaderens og facadeimprægnering.

I Skandinavien er vi kendt for at have lunefulde klimaforhold med betragtelige temperaturforskelle. Ydermere sætter forurening fra trafikken såvel som mos, svampe eller alger sit aftryk på facader over tid. Disse kan lave skader i murværket. Som følge heraf er en jævnlig facadeafrensning, som effektivt fjerner al uønsket snavs og svampe- eller algegevækster fra firmaets facade, med garanti en fordelagtig investering for virksomheden.

En facaderens kan ofte være det eneste som skal til eller være en del af en gennemgribende istandsættelse af hele facaden. Ydermere kan der vælges imellem flere forskellige slags afrensning af en facade, mens det konkrete valg af metode kan foretages ved at se på, hvilke bygningsmaterialer jeres firmas facade er opbygget i. Der foretages også en vurdering af, hvorvidt det bare er forureningspartikler samt svampe eller alger, der skal renses af eller, om der måske er en nuværende imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, der tillige skal fjernes.

Bagefter den endegyldige beslutning om, at I ønsker at få renset jeres facade, er taget, er det som regel optimalt at efterspørge foreløbige tilbud fra flere leverandører af facadeimprægnering og facaderens. Det firma, som I vælger, vil dernæst sammen med jer foretage en vurdering af, hvad for en form for facaderensning, der bedst imødekommer jeres firmas behov her og nu. Herunder tager firmaets eksperter stilling til, hvor stort jeres firmas samlede budget for den samlede facaderensning er såvel som hvor blid en metode, som er grundlæggende nødvendig ud fra facadens stand og materialer.

Langt de fleste firmaer med ekspertise i facader vil afrense diverse alger i facaden, før de går i gang med den egentlige afrensning. Bagefter er en grundig højtryksspuling af selve facaden med varmt og køligt vand, der foranlediget af bygningens konstruktion og stand kan være blandet med en kemisk opløsning, den primært benyttede metode ved en facaderensning. For at skabe et flot og varigt resultat vil teknikerne næsten altid påføre en passende facadeimprægnering, som gør den nyrensede facade sund og flot i årevis.