Hvorfor er det, at et stempelur er tjekket?

En hel del internationale og danske forskere har den mening, at konstante effektivisering har taget overhånd… Fuldstændig ligegyldig hvor jeg kigger hen, forventes det at individer skal arbejde dobbelt så hurtigere… De ansatte nå samme arbejdsopgaver, men på ekstremt reduceret tid. Til at inderliggøre denne ekstreme effektivisering har man på snart alle fabrikker beskæftiget sig med tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at være i stand til at kontrollere om medarbejderne lever op til alle de stillede krav. Det er fuldkommen tydeligt for mig, at det har taget overhånd! Det er uden overdrivelse hver måned, at vi kan læse i den frie presse, at en del både offentlig og privat ansatte kæmper mod stress pga., at de ekstremt høje krav til den individuelle person har ændret sig. At føle sig stresset er en af vor tids største livstruende sygdomme, & jeg er ikke i tvivl om, at der er en nær sammenhæng mellem tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering på arbejdspladsen og sygdommen stress…

Det er overhovedet ikke løgnagtigt, hvis jeg proklamerer, at jeg er bekymret for fremtidens indretning..! Det kan virkelig ik passe, at store grupper af mennesker skal gå nedenom og hjem med stress. Vi er en hel del, som er af den mening, at det er virkelig fantastisk, at der i denne tid er enormt meget opmærksomhed omkring arbejdstrivsel på arbejdspladsen… Men samtidig med dette grundlæggende positive fokus, ses ligeledes et fokus på effektivitet… Det ses overordentligt tydeligt i den konstante kontrol og overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Ydermere er der samtidig den bippende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der ihvertifald heller ik bidrager til et sundt arbejds-miljø. Jeg har selv arbejdet i en virksomhed, hvor vi til hyppige personalesamtaler blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, der var blevet noteret vedrørende vores arbejdsindsats. Det var ik behageligt, & en hel del følte det som decideret overvågning… Så min opsang til alle ledere lyder; hold opmærksomheden på tilfredse medarbejdere, frem for optimering… Det tror jeg i sidste ende vil gavne tallene på bundlinjen… For lykkelige arbejdere er lig med hårdtarbejdende ansatte.