Mange frygter virkelig, at tidsregistrering implementeres på alle former for offentlige og private arbejdspladser.

Hele den vestlige verdens altoverskyggende buzzword er fleksibilitet og effektivisering… Overalt hvor jeg drejer blikket hen, er det krævet at medarbejderstaben klare deres arbejde hurtigere. Vi skal alle sammen nå samme arbejdsopgaver, men på meget reduceret tid! Med det formål at fuldføre denne effektivisering har man på næsten alle arbejds-pladser indført tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur for at kunne formå at kontrollere om alt går til, som det skal. Jeg mener, at dét er kørt fuldstændig af sporet. Det er uden overdrivelse i hvert fald en gang om ugen, at vi kan læse i den frie presse, at overordentligt mange både offentlig og privat ansatte døjer med stress på grund af, at de omsiggribende krav til den enkelte ansatte har ændret sig betragteligt… Stress er en af vores kulturs største sygdomme, og jeg er overbevist om, at sygdommen stress kan spores til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur…

En hel del beder til gud om, at arbejderne kan nå at ændre denne udvikling. Det kan simpelthen ik’ passe, at alle mennesker på jorden skal gå ned med stress… Adskillige grundlæggende tænker, at det er koloenormt positivt, at der nu er virkelig meget spot på arbejdstrivsel på arbejdspladsen. Men samtidig med dette grundlæggende positive fokus, ses ligeledes et fokus på effektiviserings-mekanismer. Det ses for eksempel i den omsiggribende kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Yderligere er der samtidig den stressende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der absolut ikke bidrager til et lækkert arbejds-miljø. Jeg har selv været ansat i en virksomhed, hvor vi til hyppige personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, som var blevet nedfældet omkring vores arbejdsdag. Det var ik rart, og majoriteten beskrev det som decideret overvågning… Så en opsang til alle HR-managere lyder; fokusér på lyksaglige medarbejdere, frem for optimering… Dét er jeg overbevist om altid vil forbedre tallene på bundlinjen. For tilfredse medarbejdere betyder effektive medarbejdere.