Ovenud mange unge er fantastisk optagede af at købe de mest lækre sidste skoledag kostumer.

Sociologisk forskning har forslået, at teenagernes sidste skoledag er fuld af betydning. Adskillige ser frem til deres sidste skoledag kolossalt mange dage i forvejen. De unges sidste skoledag kan nærmest benævnes som en kulturel handling. På samme måde som dåbsbekræftelsen, tydeliggører den sidste skoledag udviklingsfasen fra et lille afkom til en voksen person. Lige om hjørnet venter det voksne liv med ansvar og forpligtelser. Den antropologiske forskning beskriver, at differentieringen mellem barn og voksen er et skel, som fødtes i den moderne tidsalder. Såfremt man anskuer det historisk, er denne adskillelse jo ikke noget selvfølgeligt, men derimod noget, der er vågnet i en specifik epoke. & dét er nøjagtig dét en skarp undersøgelse kan dokumentere. Jeg husker tydeligt min sidste skoledag, hvor alle mine venner havde været ude og investere i sidste skoledag kostumer. Jeg holdte af at bære kostumer, da jeg var yngre, så jeg var glad!

Lige for tiden erindrer jeg ofte min sidste skoledag. Jeg jobber som etnolog, og har af den grund klarlagt dé betydninger, unge forbinder med deres sidste skoledag. For utallige er deres sidste skoledag tungtvejende, & mit forskningsprojekt har analyseret, hvilke betydninger, som sidste skoledag bliver tillagt. Jeg arbejder med at indse, hvorledes personer skaber mening i deres hverdag. Instituttet har gjort alvor af en tanke, og udført feltarbejde i forbindelse med en sidste skoledag, hvor vi undersøgte 1020 elevers udvælgelse af sidste skoledag kostumer. Dét kom der en altafgørende rapport ud af, der i denne uge er blevet udgivet på et forlag. Såfremt nogle har lyst til at læse mere om den sidste skoledag som vestligt fænomen, kan de der ønsker det lokalisere min bog i den tætteste Academic Books akkurat nu. Det er samfundsrelevant læsestof, kan jeg aflægge ed på. En undersøgelse, der absolut vil forstørre jeres tilgang til verden, og det er absolut ikke noget, man skal undgå…