Vi får snart installeret tidsregistrering og fraværsregistrering på mit job, og det glæder jeg mig ikke specielt meget til

At en del både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress på grund af, at de omsiggribende krav til den individuelle person har ændret sig betragteligt, er det uden overdrivelse i hvert fald et par gange om ugen, at min kæreste & jeg læser i avisen… Jeg har selv været beskæftiget i et firma, hvor vi til hyppige såkaldte udviklende personalesamtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering (danmade.dk), samt fraværsregistrering (danmade.dk/produkter/fravaersregistrering), som var blevet noteret vedrørende vores arbejdsindsats. Det føltes bestemt ik rart, samt mange følte det som slet og ret ”overvågning”. At effektiviserings-iveren har taget overhånd, mener jeg soleklart… Så min opfordring til alle ledere lyder; hold opmærksomheden på lykkelige ansatte, frem for effektivisering…

Det er ik lyv, når jeg proklamerer, at jeg er nervøs over fremtiden..! En hel del synes, at det er rigtig eventyrligt, at der er kommet enormt meget stillingtagen til arbejdstrivsel på mange arbejdspladser. Dét er jeg overbevist om når alt kommer til alt vil optimere det endelige regnskab… Og så er alle jo lykkelige, og det må være det mest essentielle!

Men kontinuerligt med dette fokus, ses også en fokusering på optimering og effektivisering. Med det formål at ”håndhæve” denne effektivisering har man på næsten alle arbejdspladser indført tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at kunne formå at overvåge de ansatte yder som de skal! Stress er en af vort samfunds største livstruende sygdomme, & jeg er sikker på, at der er en tæt årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering på arbejds-pladsen & sygdommen stress. Yderligere tillægges her tilmed den skrækindjagende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der absolut ikke bidrager til et trygt arbejdsmiljø.

Mange tænker, at konstante effektivisering fylder for meget! Ligegyldigt hvor jeg befinder mig, skal ansatte knokle hurtigere… Det ses specielt tydeligt i den konstante kontrol & overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering… De ansatte nå det samme som altid, men på mindre tid… At hele kontinenter skal rammes af stress, kan simpelthen ik være rigtigt!!